ประกาศ รถคาร์ทชิงแชมป์ประทศไทย สนามที่ 5

สำหรับรถคาร์ทรุ่น Mini kart 60 C.C. และ Mini ROK ในการแข่งขันสนามที่ 5 ให้ใช้ยาง Slick ยี่ห้อ Maxxis ส่วนยางฝน สามารถใช้ยางยี่ห้ออะไรก็ได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณพูนพันธ์
This entry was posted in Kart Thai, REGULATIONS. Bookmark the permalink.