Monthly Archives: October 2014

ประกาศ แจ้งเรื่องการแข่งขันสนาม 6 ของรถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย

ประกาศ แจ้งเรื่องการแข่งขันสนาม 6 ของรถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย เลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2014 จากเดิม วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2014 ณ.สนามพีระ คาร์ทเซอร์กิต ส่วนไลน์สนามจะเป็นไลน์เดิมของชมรม ส่วนเรื่องยางทางชมรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายหลัง

Posted in Calendar, Kart Thai | Leave a comment